Sommerferie 2023

  • Annelee Haagensli Sanengen har ferie uke 26-27 og 31-32
  • Jathavi Gopalaratnam har ferie uke 27
  • Magnus Lien har ferie uke 29-31
  • Synne Kvitvær har ferie uke 28-30

Det vil være noe redusert kapasitet for ordinære timer i ferien. Øyeblikkelig hjelp vil bli håndtert av en annen fastlege i fastlegen sin ferie. Ordinære time må vente til fastlegen er tilbake.

Pga. ferieavvikling vil det også være noe redusert bemanning på laboratoriet og i telefon/skranke.
Dette betyr at det kan være noe lengre ventetid i telefon / skranken.

Under ferieavvikling settes det ikke opp ordinære prøver, og det er legen som vil ta en vurdering om prøvene skal taes eller ikke.

Minner om at det er lurt å fornye resepter før fastlegen går ut i ferie.