Helsenorge

Glomma legesenter har gått over til bruk av Helsenorge.no på tjenester for timebestilling og reseptfornyelse.
Det vil ikke lenger være mulig å gjøre dette gjennom helserespons.